Strój szkolny

Zakup stroju szkolnego jest obowiązkiem Opiekunów dziecka. Każdy Opiekun dziecka jest zobowiązany dokonać zakupu indywidualnie. Szkoła jedynie sugeruje zakup przez stronę internetową: WWW.NEXT.COM.

Części składowe stroju powinny być zakupione według poniższego „wzornika”.

Zobacz wzornik dziewczynki
Zobacz wzornik chłopca

Należy również podkreślić, iż podany wyżej opis jest jedynie „wzornikiem” i można dokonać zakupu stroju szkolnego również w innych sklepach.

Zasady ubioru uczniów