Misja i wizja

Wizja szkoły

Szkoła jako „drugie miejsce na ziemi” po domu rodzinnym jest przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego swoich uczniów. Wyznawane wartości, tradycja, kultura, autorytety, są obecne w naszej świadomości i stają się rzeczywistością poprzez postawy poszczególnych osób i całej społeczności szkolnej. To one napędzają motywację uczniów do nauki, do przyswajania wiedzy i umiejętności, do osiągania lepszych rezultatów. Szkoła kształci swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, buduje wrażliwość i otwartość na środowisko naturalne i społeczne. Absolwenci pewnie poruszają się w kulturowym i światopoglądowym systemie wartości, są odpowiedzialni, prawi, krytyczni, tolerancyjni i zdolni do współdziałania oraz wpisują się w otaczającą ich rzeczywistość.

Misja szkoły

  • Stwarzamy uczniom poczucie bezpieczeństwa.
  • Rozbudzamy chęć do nauki poprzez eksperymenty i doświadczania.
  • Pozwalamy na indywidualny rozwój w danej sferze rozwojowej.
  • Uwrażliwiamy na krzywdę innych, chorych, potrzebujących, uczymy zrozumienia i empatii.
  • Budujemy „most zaufania” pomiędzy uczniem a nauczycielem, który uczy prawdy, tolerancji oraz właściwych postaw moralno-etycznych.
  • Angażujemy uczniów do sprawdzania swoich umiejętności na gruncie kolejnych szczebli konkursów.