Informacje

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku prowadzona jest przez spółkę non-profit Pozytywne Inicjatywy – Edukacja sp. z o.o. Przy prowadzeniu szkoły organ prowadzący będzie przestrzegał następujących założeń ogólnych:

  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole wprowadzona jest kontrola dostępu – każdy uczeń otrzymuje indywidualną kartę elektroniczną, która umożliwia wejście do szkoły. W szkole zainstalowane są bramki. Wejścia i wyjścia są rejestrowane przez system informatyczny.
  • W szkole obowiązuje strój szkolny, który zwiększa poczucie przynależności do grupy, wyrabia nawyki, uczył samodyscypliny i dystansu wobec otaczającej rzeczywistości, likwiduje widoczne w ubiorze różnice w zamożności rodziców.
  • Wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych.
  • Stworzona jest internetowa platforma dla uczniów i rodziców. Jest to rozwinięcie klasycznego dziennika elektronicznego o możliwość wysyłania informacji do rodziców, kontaktów między rodzicami, zawiadamiania o ważnych wydarzeniach z życia szkoły, sprawdzania obecności uczniów na zajęciach oraz usprawiedliwiania nieobecności ucznia na lekcjach.
  • Sport odgrywa istotną rolę w życiu szkoły. Zajęcia odbywają się na boiskach zewnętrznych, hali sportowej oraz pływalni.
  • W klasach 1-3 lekcje wychowania fizycznego i informatyki prowadzą zamiast wychowawców odpowiednio nauczyciele wychowania fizycznego i nauczyciele informatyki.