Etapy rekrutacji do świetlicy szkolnej:

– wysłanie w terminie 29-31 sierpnia 2021r. karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej na bieżący rok szkolny;

– ogłoszenie 31 sierpnia 2021r. listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej.

Z uwagi na konieczność udokumentowania zatrudnienia rodziców/opiekunów ucznia aplikującego do świetlicy szkolnej (zaświadczenie pracodawcy lub wypis z CEIDG) wymagane jest konto Google.

Przed wypełnieniem karty zgłoszenia proszę o przeanalizowanie planu lekcji dla wybranego oddziału i zadeklarować opiekę świetlicową poza obowiązkowymi lekcjami.

Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej dla wychowanków oddziału przedszkolnego
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej dla uczniów klas pierwszych
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej dla uczniów klas drugich
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej dla uczniów klas trzecich
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej dla uczniów klas czwartych/piątych

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej