Samorząd Uczniowski

  • Przewodnicząca – Martyna Zakrzewska 
  • Wiceprzewodniczący – Paulina Piekarczyk
  • Członek – Mateusz Adamczyk
  • Członkini – Karin Nejczewa
  • Członek – Stanisław Pietruszewski
  • Członkini – Amelia Suska