Budynek

Budynek szkolny zlokalizowany jest w dzielnicy Gdańsk-Kokoszki u zbiegu ulic: Kalinowej i Azaliowej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (osiedle „Kalina”, Kiełpino Górne) oraz układu drogowego Trasy WZ.

Kompleks szkolny to

 • budynek dydaktyczny z 24 oddziałami szkolnymi, z wydzieloną biblioteką środowiskową z czytelnią  dostępną dla mieszkańców dzielnicy oraz jadalnią wraz z zapleczem kuchennym,
 • budynek sali gimnastycznej,
 • pomieszczenia: administracyjne, socjalne, gospodarcze, magazynowe, techniczno-instalacyjne,
 • kompleks basenowy ogólnodostępny (poza godzinami zarezerwowanymi przez szkołę),
 • boisko do piłki nożnej,
 • boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa, 
 • bieżnia,
 • skocznia w dal,
 • ogród edukacyjny narzędzie edukacyjne i przyjazna przestrzeń służąca nauce i rekreacji,
 • plac zabaw,
 • elementy małej architektury, zieleń
 • parking.

Parametry techniczne obiektu szkolnego:
— powierzchnia całkowita – 12 352,72 m2,
— powierzchnia użytkowa – 10 901,45 m2, w tym:
— powierzchnia zabudowy – 5 155,60 m2,
— kubatura – 57 031,47 m3,
— 3 kondygnacje.