Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022 w Pozytywnej Szkole Podstawowej są realizowane w dwojakim charakterze:

1. W ramach zajęć wpisanych w plan lekcji

– dodatkowy język obcy w klasach 1-6 czyniący z wszystkich oddziałów klasy dwujęzyczne

– dodatkowa godzina języka angielskiego w klasch 1-3 oraz w klasach 7-8

– dodatkowa godzina edukacji informatycznej w klasach 1-6

– dodatkowa godzina edukacji matematycznej w klasach 4-8

– dodatkowa godzina biologii i geografii w klasach 8

– dodatkowa godzina zajęć FitKlasa aktywność dla zdrowia w klasach 1-3

– dodatkowa godzina zajęć sportowych w klasach 4-8

– dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów po powrocie do szkół z nauki zdalnej z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki w okresie wrzesień – luty

2. W ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

prowadzonych przez nauczycieli, a ich funkcjonowanie zależne jest od dostępności infrastruktury oraz nauczyciela prowadzącego.

– wykaz zajęć dla klas 1-3

– wykaz zajęć dla klas 4-8