Rekrutacja

Rekrutacja do naszej szkoły jest prowadzona według zasad zaakceptowanych przez wszystkie publiczne szkoły podstawowe, które prowadzą swoją działalność na terenie Miasta Gdańsk.

Rekrutacja rozpocznie się 07 marca 2022 r. o godzinie 12.00 i będzie odbywać się poprzez stronę dla oddziału przedszkolnego https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk oraz do klasy pierwszej https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk/Candidates/Add. Przed tym dniem nie można zalogować się do powyższego systemu.

Oddział przedszkolny

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziału przedszkolnego w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

Klasa pierwsza

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.