Sukcesy uczniów PSP w tegorocznym Wielkim Maratonie Czytelniczym

W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny brała udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym na dwóch poziomach: zarówno „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla klas 4-6, jak i „W lustrze książki” dla klas 7-8. Co miesiąc uczniowie czytali wskazaną wcześniej przez organizatorów lekturę, a następnie pisali test z jej znajomości.

W tegorocznej XIII edycji konkursu „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”  uczestniczyło 2215 uczniów klas 4-6 z 224 placówek. Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego przyznała 108 tytułów laureata, 112 tytułów finalisty i 130 wyróżnień. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie ze szkół, w których żaden uczeń nie zdobył tytułu Laureata ani Finalisty.

Finalistką tej kategorii z naszej szkoły została Kostrzewska Antonina z klasy 6b z wynikiem 127 punktów (opiekun: p. Justyna Szarpak).

Do XI edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego „W lustrze książki” zgłosiło się natomiast 1359 uczniów ze 119 szkół.  Komisja konkursowa przyznała na tym etapie 63 tytuły laureata, 86 tytułów finalisty oraz 115 wyróżnień.

Wyróżnienie w naszej szkole otrzymał Krzysztof Stawicki z klasy 7g (opiekun: p. Magdalena Lis).

Wręczenie nagród książkowych (ufundowanych przez Miasto Gdańsk) laureatom, finalistom i wyróżnionym odbędzie się podczas uroczystej Gali Wielkiego Maratonu Czytelniczego 14 czerwca 2022 r. (wtorek) w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, przy placu Solidarności 1 o godzinie 9.00 – dla edycji „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” oraz o godzinie 11.30 dla edycji „W lustrze książki”.

Serdecznie gratulujemy zarówno nagrodzonym uczniom, jak i wszystkim uczestnikom Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

Zespół polonistów.